Kako se včlanim v društvo?

V društvo se lahko včlanite na mesečnem sestanku ali pa s spletno prijavnico. S spletno prijavnico gre hitreje in če sta izpolnjeni polji 'Elektronski naslov' in 'Številka mobilnega telefona', steče obveščanje v najkrajšem času, kar poleti pride prav.

Letna članarina je 40 € za zaposlene ter 20 € za vse ostale.

Zakon o društvih (Ur. list RS št. 61/2006) ureja članstvo mlajših od 7. leta tako, da prijavnico podpišejo starši; k prijavnici za člana do 15. leta pa mora biti priloženo soglasje, ki ga podpišejo starši.

Pred tem je seveda koristno prebrati tudi pravila (statut) društva.


Kako plačam članarino?


QR koda za plačilo članarine (po potrebi v aplikaciji za plačevanje popravite znesek):


Primer delno izpolnjene položnice: