Prijavnica

Prosimo vas, da pred vstopom v društvo preberete pravila (statut) društva.

Vse vaše osebne podatke bomo varovali v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ur. List RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001).

Zakon o društvih (Ur. list RS št. 61/2006) ureja članstvo mlajših od 7. leta tako, da prijavnico podpišejo starši; k prijavnici za člana do 15. leta pa mora biti priloženo soglasje, ki ga podpišejo starši.


https://docs.google.com/forms/d/1PeMXjN6yfpIFgV8b1ijKHsqHNE_HrK6adYwWftDFyus/viewform?embedded=true