Oktobrski mesečni sestanek

Vabimo vas na mesečni sestanek, ki bo v torek, 17. oktobra 2000 ob 18. uri v predavalnici F2 Fakultete za matematiko in fiziko, Jadranska 19, v Ljubljani. Glavni del sestanka bodo:

Poročila s poletnih taborov

Predstavljeno bo dogajanje in opazovanja na Mladinskem astronomskem taboru na Medvedjem brdu ter Poletnem meteorskem taboru PAMET 2000 na Javorniku.