Januarski mesečni sestanek - Občni zbor

Vabim vas na redni letni občni zbor društva, ki bo v torek 23. januarja 2001 ob 18. uri v predavalnici 2 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 19 v Ljubljani.

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva. Predsednika, zapisnikarja in dva overitelja zapisnika.
 2. Poročilo o delu za 2000 leto (Slavec Stane).
 3. Finančno poročilo za 2000. leto (Triglav Mihaela).
 4. Poročilo NO (Skvarč Jure).
 5. Poročilo Častnega sodišča (Terčelj- Schweizer Robert).
 6. Poročilo inventurne komisije (Viktor Poredoš).
 7. Razprava po poročilih.
 8. Razrešitev starih organov društva.
 9. Volitve novih organov društva; predsednika društva, člane IO, NO, in častnega sodišča.
 10. Določitev višine članarine za 2001. leto.
 11. Razno. (prikaz diapozitivov).

Naprošam vse člane društva, ki še niso poravnali članarine za 2000. leto, naj to storijo do občnega zbora, na naslov: AD-Javornik, Kolodvorska 6, 1000 Ljubljana, ŽR: 50101-678-40979.

Lep pozdrav,

Predsednik IO: Stane SLAVEC