Oktobrski mesečni sestanek

Vabimo vas na redni mesečni sestanek, ki bo v torek, 16.10.2001, ob 18. uri v predavalnici F2 Fakultete za matematiko in fiziko, Jadranska 19, v Ljubljani. Glavni del sestanka bo predavanje:

Merjenje razdalj v astronomiji

Gorazd Lampič

V predavanju bodo predstavljene današnje najpomembnejše metode za merjenje razdalj v astronomiji. Vsaka metoda bo predstavljena s fizikalno osnovo in primerom meritve. Načini merjenja si sledijo po dosegu. Začeli bomo znotraj naše galaksije. Prva metoda je paralaksa, nato metoda merjenja s pomračitvenimi dvojnicami ter spremenljivke oziroma P-L relacija. Zunaj naše galaksije pridejo na vrsto medgalaktične metode merjenja kot je metoda supernov tip 1a , nov, Tully-Fisherjeva zveza, fluktuacije površinske svetlosti ter Hubblov zakon. Na koncu bo predstavljena še primerjavo rezultatov meritev oddaljenosti za iste objekte, izmerjene z različnimi metodami.