Januarski mesečni sestanek - Občni zbor

Kot je običajno bomo tudi letos v začetku leta imeli občni zbor. Občni zbor bo 22. januarja ob 18. uri v mali fizikalni predavalnici F1 (pritličje) na Jadranski 19.

Predviden dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva
  2. Poročilo o delovanju društva v letu 2001
  3. Finančno poročilo
  4. Izvolitev novih članov IO
  5. Izvolitev predsednika
  6. Članarina za leto 2002
  7. Razno

Po uradnem delu občnega zbora bomo predstavili nekatere rezultate opazovanj dosežene v letu 2001, zato pozivam vse opazovalce, da pripravijo kratek povzetek svojega dela.

Veliko jasnih noči v letu 2002,

Marko