Junijski mesečni sestanek

Vabimo vas na redni mesečni sestanek, ki bo v torek, 18. junija 2002 ob 18. uri v predavalnici F2 Fakultete za matematiko in fiziko, Jadranska 19, v Ljubljani. Glavna tema sestanka bo predavanje:

Inflacijski model razvoja vesolja

Peter Smerkol

V predavanju bo najprej predstavljen razvoj vesolja po standardnem modelu ter z njim povezani problemi. V razlago bomo nato vključili inflacijo, ki bo pojasnila nekatere izmed problemov, vesolje pa pustila tam, kjer bi se spet začel standardni model. V zadnjem delu pa bo opisan še nadaljnji razvoj vesolja po standardnem modelu.