Januarski mesečni sestanek - Občni zbor

Občni zbor bo 21. januarja 2003 ob 18. uri v mali fizikalni predavalnici F1 (pritličje) na Jadranski 19.

Dnevni red:

  1. izvolitev delovnega predsedstva
  2. poročilo predsednika
  3. poročilo blagajnika
  4. poročilo NZ
  5. poročilo ČS
  6. poročilo gospodarja observatorija
  7. poročilo inventurne komisije
  8. razprava o poročilih in njihova potrditev
  9. določitev članarine za 2003: predlog novi 1000, zaposleni 8000, ostali 4000 SIT
  10. razno

Občnemu zboru bo sledilo predavanje:

Zanimivosti iz leta 2002

Nikolaj Štritof, dr. Jure Skvarč in Stane Slavec