Januarski mesečni sestanek - Občni zbor

Občni zbor bo v torek 20. januarja 2004 ob 18h v predavalnici F2 Fakultete za matematiko in fiziko, Jadranska 19, v Ljubljani.

Dnevni red:

  1. Ugotavljanje prisotnosti in izvolitev delovnega predsedstva,
  2. Izvolitev dveh overiteljev zapisnika,
  3. Poročilo predsednika o delu društva
  4. Finančno poročilo za leto 2003
  5. Poročilo Nadzornega odbora
  6. Poročilo Častnega sodišča
  7. Poročilo Inventurne komisije
  8. Razprava in potrditev poročil
  9. Volitev nadomestnega člana IO
  10. Razno

Pred pričetkom Občnega zbora bo imel Stane Slavec kratko predavanje o letošnjih video opazovanjih nekaterih meteorskih rojev.