Januarski mesečni sestanek - Občni zbor

Vabimo vas na redni letni občni zbor društva, ki bo v torek 18. januarja 2005 ob 18. uri v prostorih Fakultete za matematiko in fiziko, Jadranska 19, v Ljubljani.

Dnevni red:

 1. Ugotavljanje prisotnosti,
 2. Izvolitev delovnega predsedstva,
 3. Poročilo predsednika,
 4. Finančno poročilo,
 5. Poročilo nadzornega odbora (NO),
 6. Poročilo častnega sodišča (ČS),
 7. Poročilo inventurne komisije,
 8. Razprava o poročilih,
 9. Razrešitev dosedanjih članov organov društva, IO, NO in ČS,
 10. Volitve novih članov IO, NO in ČS,
 11. Spremembe pravil društva,
 12. Določitev višine članarine za leto 2005,
 13. Podelitev priznanj članom društva,
 14. Razno.

Predsednik društva: dr. Borut Jurčič Zlobec