Septembrski mesečni sestanek

Septembrski mesečni sestanek bo v torek 20. septembra 2005 ob 18. uri na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica F4.

Glavni del sestanka bo predavanje:

Fizikalna kozmologija

dr. Anže Slosar

Kozmologija je veda, ki poskuša s pomočjo fizikalnih zakonitosti opisati delovanje vesolja kot celote. Po kratkem pregledu zgodovine bom prešel na standardni kozmološki model, ki se je izoblikoval konec 90 let. Takrat je tehnologija opazovanja dosegla raven, ko je bilo prvič mogoče nedvoumno ločevati med različnimi fizikalnimi modeli vesolja. Na preprost način bom opisal različne meritve vesolja, ki jih dobimo iz prasevanja, strukture na velikih skalah, supernov, gravitacijskega lečenja, itd. Trenutni model je po eni strani izredno preprost, saj je mogoče s peščico parametrov (okoli 10) opisati zelo različne rezultate iz zelo različnih obdobij razvoja vesolja in pridobljenih na zelo različne načine. Po drugi strani pa se soočamo z neprijetnim dejstvom, da 95% energijske gostote vesolja še ne znamo neposredno zaznati.

Vabljeni!