Sestanek200602

Občni zbor

Vabimo vas na redni letni občni zbor društva, ki bo v torek 21. februarja 2006 ob 18. uri v prostorih Fakultete za matematiko in fiziko, soba P-3, Jadranska 19, Ljubljana.

Dnevni red:

 1. Ugotavljanje prisotnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Poročilo predsednika
 4. Finančno poročilo
 5. Poročilo nadzornega odbora
 6. Poročilo častnega sodišča
 7. Poročilo inventurne komisije,
 8. Plan dela za leto 2006
 9. Razprava o poročilih
 10. Potrditev poročil in plana
 11. Volitev nadomestnega člana IO
 12. Določitev članarine za leto 2006
 13. Razno

Predsednik društva: dr. Borut Jurčič Zlobec