Sestanek200712

Decembrski mesečni sestanek in Občni zbor

Decembrski mesečni sestanek bo v torek 18. decembra 2007 ob 18:00 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica F5.

Pred Občnim zborom bomo imeli četrto predavanje iz osnov astronomije:

Kako si kupim daljnogled?

predavatelj: Rok Vidmar

Tokrat si bomo pogledali na kaj vse je koristno pomisliti pred nakupom daljnogleda in kaj je dobro o tem vedeti.

Po predavanju bomo imeli redni letni

Občni zbor AD Javornik

Dnevni red:

  1. Ugotavljanje prisotnosti.
  2. Potrditev dnevnega reda.
  3. Izvolitev delovnega predsedstva.
  4. Poročila: predsednika, finančno poročilo, nadzornega odbora, častnega sodišča in inventurne komisije.
  5. Razprava o poročilih in potrditev poročil.
  6. Razrešnica dosedanjim organov društva: predsedniku ter članom izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega sodišča.
  7. Volitve novih organov društva: predsednika ter članov IO, NZ in ČS.
  8. Plan dela in financiranja društva za leto 2008 ter potrditev plana.
  9. Določitev višine članarine za leto 2008.
  10. Razno.

Predsednik društva: dr. Borut Jurčič Zlobec

Vabljeni!