Sestanek200802

Februarski mesečni sestanek

Februarski mesečni sestanek bo v torek 19. februarja 2008 ob 18:00 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica F5 (predvidoma). V primeru lepega vremena si bomo po sestanku pogledali katere objekte lahko opazujemo z malim drustvenim teleskopom.

Glavni del sestanka bo predavanje:

Astronomija predšpanskih ljudstev Mezoamerike

prof. dr. Ivan Šprajc, Inštitut za antropološke in prostorske študije, ZRC SAZU

Astronomsko znanje Majev, Aztekov in drugih ljudstev, ki so pred prihodom Špancev poseljevala srednji in južni del današnje Mehike in severni del Srednje Amerike, se odraža v arheološko in drugače izpričanih prvinah njihove kulture. Kodeksi in monumentalni hieroglifski napisi vsebujejo podatke o zapletenem koledarskem sistemu, o poznavanju zakonitosti gibanja Sonca, Lune in svetlih planetov, preučevanje orientacij v arhitekturi pa je razkrilo, da je imela astronomija pomembno vlogo tudi v urbanem planiranju. Ceremonialne in upravne stavbe, praviloma usmerjene proti Sončevim vzhajališčem in zahajališčem na določene datume, so omogočale uporabo natančnih observacionalnih koledarjev, ki so služili za načrtovanje poljedelskih dejavnosti in s temi povezanih obredov v letnem ciklu, obenem pa so materializirale kozmični red, ki je zagotavljal preživetje. Prav zaradi praktične uporabnosti je imelo astronomsko znanje, čeprav nerazdružljivo povezano z astrološkimi in religioznimi koncepti, širši družbeni pomen in je predstavljalo tudi pomemben del politične ideologije vladajočega sloja.

Vabljeni!