Sestanek200911

Novembrski mesečni sestanek

Novembrski mesečni sestanek bo v torek 17. novembra 2009 ob 18:00 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica F3.

V primeru lepega vremena si bomo po sestanku pogledali katere objekte lahko opazujemo z malim društvenim teleskopom.

Glavni del sestanka bo predavanje:

Galileo Galilei: »astronom filozof«

dr. Matjaž Vesel

Pred približno dvajsetimi leti sta kardinal Poupard in papež Janez Pavel II. ponovno aktualizirala tezo o Galileu kot »slabem epistemologu«, ki bi moral sprejeti zahtevo kardinala Bellarmina, naj o gibanju Zemlje in mirovanju Sonca govori zgolj hipotetično (ex hypothesi oziroma ex suppositione). V predavanju bom predstavil zgodovinski in epistemološki kontekst Bellarminove zahteve in analiziral Galileov odgovor nanjo. Galileo je v nekaterih, relativno slabo poznanih besedilih (predvsem v t. i. Razmišljanjih o kopernikanskem mnenju) razvil prepričljive argumente, s katerimi je pokazal:

  1. da je Nikolaj Kopernik svojo heliocentrično astronomijo razumel »filozofsko« (tj. kot realno stanje stvari v vesolju in ne »hipotetično«, kot »model«, ki omogoča napovedovanje leg nebesnih teles, nima pa nobene zveze z dejanskim ustrojem vesolja);
  2. da je bila tudi ptolemajska astronomija utemeljena na filozofskih (danes bi rekli kozmoloških in fizikalnih) načelih.

To pa pomeni, da je bil astronomsko-filozofski program tedaj sploh edina mogoča izbira.

Galileov kopernikanski boj lahko v polnosti razumemo samo, če dojamemo ta temeljni zastavek.

Vabljeni!