Sestanek201601

Januarski mesečni sestanek

Januarski mesečni sestanek bo v torek 19. januarja 2016 ob 18:00 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica F3.

Glavni del sestanka bo predavanje:

Kaj zavira pulzar v Rakovici?

Andrej Čadež

Pulzar v Rakovici je nastal ob eksploziji supernove leta 1054. Optična opazovanja kažejo, da sta optična in radijska faza pulzarja tesno povezani. Pogledali si bomo najnovejši matematični model pulzarjeve faze v odvisnosti od časa dobljenega na osnovi radijskih efemerid observatorija Jodrell Bank med leti 1988 in 2014 (http://arxiv.org/abs/1512.05606). Na osnovi rezultatov lahko sklepamo, da zaviranje pulzarja ni povezano s procesi v njegovi notranjosti, ampak z elektromagnetno interakcijo pulzarja z okolico. Pogledali si bomo še kaj nas utegne to poučiti o pomenu elektromagnetnih polj v ioniziranih oblakih.

Vabljeni!