Sestanek201705

Majski mesečni sestanek

Vabimo vas na REDNI LETNI OBČNI ZBOR ASTRONOMSKEGA DRUŠTVA JAVORNIK.

Občni zbor bo v torek 16. 05. 2017 ob 18h v predavalnici P-3/1 Fakultete za matematiko in fiziko, Jadranska 19, v Ljubljani.

Dnevni red:

 1. Ugotavljanje prisotnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Poročila o delu društva za leto 2016 (delovno, finančno, poročili nadzornega odbora in častnega sodišča, poročilo za AJPES)
 4. Razprava in potrditev poročil
 5. Plan dela in denarnih sredstev društva za leto 2017
 6. Potrditev plana
 7. Razno

Predsednik društva: Borut Jurčič Zlobec