Sestanek202011

Novembrski mesečni sestanek

Novembrski mesečni sestanek bo v torek 17. novembra 2020 ob 18:00, predvidoma na daljavo prek povezave https://public.vid.arnes.si/ADJ%20sestanek%20oktober%202020. V primeru spremembe bo nova lokacija oz. povezava objavljena.

Ali obstaja zveza med Jupirovimi pasovi in resonačnimi geografskimi širinami prožnega Foucaultovega nihala?

Borut Jurčič Zlobec

Raztezek strune nihala s popolnoma prožno vzmetjo je enak dolžini nihala. Precesija tega nihala je 24 ur. Niha v daljici, ki ostane enako usmerjena glede na zvezdno ozadje. Nihalo s popolnoma togo struno (reztezek je nič) je običajno Foucaultovo nihalo. Precesija je odvisna od zemljepisne širine. Obhod se zgodi v času 24 * sinus(zemljepisne širine). Obravnaval sem gibanje nihala z elastično struno za različne vrednosti togosti strune na različnih zemljepisnih širinah. Posebej me je zanimala kritična togost, ko nastopi prehod med 24 urno precesijo nihajne ravnine, ki velja za nihalo z idealno elastično struno, in precesijo Foucaultovega nihala. Pri tem sem opazili neko drugo dinamiko, ki me je pripeljala do resonančnih zamljepisnih širin, ki spominjajo na Jupitrove pasove.

Vabljeni!