Sestanek202103

Marčni mesečni sestanek

Marčni mesečnisestanek bo v torek 16. marca 2021 ob 18:00 na daljavo prek povezave https://public.vid.arnes.si/ADJsestanek.

Glavni del sestanka bo

Redni letni Občni zbor Astronomskega društva Javornik.

Dnevni red:

  1. Ugotavljanje prisotnosti
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Poroila o delu društva za leto 2020 (delovno, finančno, poročili nadzornega odbora in častnega razsodišča, poročilo za AJPES)
  4. Razprava in potrditev poročil
  5. Kadrovske posodobitve
  6. Plan dela in denarnih sredstev društva za leto 2021
  7. Potrditev plana
  8. Razno

Predsednik društva: Aleš Berkopec

Vabljeni!