Sestanek202112

Decembrski mesečni sestanek

Decembrski mesečni sestanek bo v torek 21. decembra 2021 ob 18:00 na daljavo prek povezave https://private.vid.arnes.si/8rnl-t3hn-xj4s.

Glavni del sestanka bo predavanje:

Opazovanje tranzita eksoplaneta

Maj Klančnik

Pri raziskavi vesolja smo v zadnjih sto letih naleteli na objekte, ki jim pravimo eksoplaneti - planeti zunaj našega osončja. Te lahko klasificiramo glede na njihove lastnosti, kot so masa, velikost, orbitalna perioda, intenziteta in barva odbite svetlobe itd. Ločimo več tipov eksoplanetov, na primer plinaste velikane, Neptunu podobne planete, Superzemlje, Zemeljske planete ... Eden od načinov, na katerega jih lahko opazujemo, je merjenje svetlosti pripadajoče zvezde med njihovim prehodom. Zvezdino ploskev prečka planet, nakar se merjena svetlost seveda zmanjša. Iz lastnosti te svetlostne krivulje in drugih podatkov o sistemu lahko razberemo nekaj informacij o našem eksoplanetu. Tukaj pa moramo tudi gledati na tip opazovanega planeta; če bi iz nekega več svetlobnih let oddaljenega sistema opazovali sistem, kot je Sonce-Zemlja, ne bi dosegli prav veliko. Prehod bi trajal več dni, poleg tega bi bilo razmerje radijev planeta in zvezde zelo majhno in razlika v svetlosti med prehodom planeta zelo težko opazna. Bolj idealen za opazovanje je planet tipa vroč Jupiter – plinasti velikan z orbitalno periodo krajšo od desetih dni in radijem kroženja manjšim od 0,1 a. e., saj lahko njegov prehod opazujemo tekom ene noči. Še ena prednost opazovanja takih eksoplanetov je, da imajo njihove orbite zelo majhne ekscentričnosti (ε), kar pomeni, da so njihove obodne hitrosti skoraj konstantne. Pomemben faktor pri načrtovanju opazovanja je tudi zvezda, katere mrk opazujemo. Praviloma želimo, da je ta čim svetlejša, saj tako občutimo manjše merske napake. Ob ustrezno izbranem paru zvezda-planet se tako lahko lotimo meritev zvezdine svetlosti skozi čas in jo analiziramo.

Vabljeni!