Sestanek202203

Marčni mesečni sestanek

Marčni mesečnisestanek bo v torek 15. marca 2022 ob 18:00 na daljavo prek povezave https://private.vid.arnes.si/ykak-zn4p-prif.

Glavni del sestanka bo

Redni letni Občni zbor Astronomskega društva Javornik.

Dnevni red:

  1. Ugotavljanje prisotnosti
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Poročila o delu društva za leto 2021 (delovno, finančno, poročili nadzornega odbora in častnega sodišča, poročilo za AJPES)
  4. Razprava in potrditev poročil
  5. Kadrovske posodobitve v IO
  6. Plan dela in denarnih sredstev društva za leto 2022
  7. Potrditev plana
  8. Razno

Predsednik društva: Aleš Berkopec

Vabljeni!