Marčni mesečni sestanek

Marčni mesečni sestanek bo v torek 19. marca 2024 ob 18:00. Sestanek bo potekal na daljavo prek povezave https://private.vid.arnes.si/rxdq-4sdw-8qh7.

Glavni del sestanka bo

Redni letni Občni zbor Astronomskega društva Javornik.

Dnevni red:

  1. Ugotavljanje prisotnosti
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Poročila o delu društva za leto 2023 (delovno, finančno, poročili nadzornega odbora in častnega sodišča, poročilo za AJPES)
  4. Razprava in potrditev poročil
  5. Plan dela in denarnih sredstev društva za leto 2024
  6. Potrditev plana
  7. Razno

Predsednik društva: Aleš Berkopec

Vabljeni!