Mladinski astronomski raziskovalni tabor Javornik 1980

Seznam udeležencev: