Astronomski mladinski raziskovalni tabor Javornik 2012

Odpovedan

Kraj izvedbe
Astronomski observatorij Javornik, Javornik 3a, Črni Vrh.
Datum
od 14.7. do 21.7. 2012.
Starost udeležencev
od 15 do 26 let.
Prehrana in prenočevanje
Pirnatova koča na Javorniku, PD Črni vrh.
Cena za 7 polnih penzionov
180.- eur.
Prijave
s spletno prijavnico do zasedbe mest, prijava je veljavna ob plačilu celotnega zneska.
Informacije
tabor@adj.si

Pokrovitelj tabora je Zveza za tehnično kulturo Slovenije.

Potek tabora

Udeležence tabora bomo glede na njihovo znanje in želje razdelili v skupine od 4 do 6.

Osnove astronomije
Udeleženci bodo spoznali ozvezdja, planete, meteorje, kaj pomeni čas v astronomiji in naučili se bodo uporabljati astronomski teleskop: sestavljanje in nastavitve teleskopa, postavitev teleskopa, usmeritev azimutne avtomatike, usmeritev ekvatorske avtomatike in orientacija na nebu.
Astrofizika
Udeleženci bodo poskušali izmeriti hitrost peg na Soncu, oceniti premer Zemlje s pomočjo geostacijonarnega satelita, izmerili atmosfersko absorpcijo (ekstinkcijo), ocenili razmerje polmerov zvezd v prekrivanem dvozvezdju, spoznali kaj je paralaksa, spoznali kaj je plimska sila.
Osončje
Udeleženci bodo opazovali Sonce s teleskopom PST in projekcijskim teleskopom, posneli bodo proturberance na Soncu, izmerili velikost peg na Soncu, izmerili njegovo aktivnost, opazovali bodo Luno, planete, asteroide in praktično uporabili Keplerjeve zakone.
Astro-fotografija
Udeleženci se bodo naučili točno polarno nastaviti teleskop, uporabiti teleskop za različne tehnike digitalnega fotografiranja, snemanja s CCD kamero, snemanja planetov z web kamero, digitalne obdelave posnetkov, osnovne astrometrije, uporabljati računalniške programe MaxDSRL in Maxim-DL v astrometriji.

Tabor bodo vodili izkušeni ljubiteljski astronomi.

Vabljeni!

Predsednik društva: Borut Jurčič Zlobec