PAMET'93 - Poletni Astronomski MEteorski Tabor 1993.

Od 6. do 16. avgusta 1993 smo organizirali tabor PAMET’93, v celoti posvečen opazovanju meteorskega roja Perzeidi.

Sodelujoči (večina na Javorniku, nekateri v dolini): Mateja Albreht, Aleš Arnšek, Uroš Čotar, Samo Dekleva, Igor Grom, Boštjan Guštin, Stanka Hribar, Jerneja Jug, Mirko Kokole, Aram Karalič, Irena Maček, Herman Mikuž, Urška Pajer, Marko Pratnekar, Jože Prudič, Dušan Škerlj, Niko Štritof, Robert Terčelj-Schweizer.

Vodja tabora: Aram Karalič.

Povzetek rezultatov:

  • 1519 visually opaženih meteors.
  • 22 fotografiranih meteorjev v 25 urah ekspozicije (na klasičen film).
  • 31 meteorjev ujetih na videokamero v 40 urah snemanja.
  • Zenitna urna frekvenca (ZHR) opaženih Perzeidov:

Podrobnejši opis dogajanja in rezultate si oglejte v poročilu.

Takrat elektronska pošta še ni bila tako razširjena, prenosni telefoni pa so bili velikosti opeke. Na taboru smo prvič sproti poročali o opazovanjih: z Robertovim prenosnim telefonom smo rezultate pošiljali Hermanu, ki jih je po elektronski pošti posredoval naprej. Potek elektronske komunikacije smo zbrali v poročilu o elektronski komunikaciji.