PAMET'98 - Poletni Astronomski MEteorski Tabor 1998 + Leonidi 1998

Podroben opis dogajanja in rezultate si oglejte v poročilu.